Oferta

Dla rolników

Suprol

Oferujemy dostawy do gospodarstw rolnych na terenie całego kraju.

Przy stałej współpracy przeprowadzamy corocznie  badania gleby na zawartość próchnicy ,w gospodarstwach które w swoich uprawach wykorzystują Suprol.

Badania i doradztwo

Prowadzimy badania poprzez utrzymywanie stałej współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz akredytowanymi laboratoriami. Monitorujemy i badamy  uprawy naszych największych klientów.

Pola doświadczalne

Pola doświadczalne pozwalają nam stale porównywać wyniki upraw prowadzonych w różnych technologiach. Co roku obserwujemy pozytywne oddziaływanie Suprolu na wielkość plonów przy równoczesnym utrzymaniu wzrostu zawartości próchnicy w glebie.

Dla działkowiczów i ogrodników

Suprol ,,Zielone Ogrody”

Z myślą o ogródkach przydomowych oraz działkach ogrodniczych. Korzystając z naszych bogatych doświadczeń wyniesionych z upraw rolniczych przygotowaliśmy produkt dla mniejszych odbiorców posiadających małe ,ale zdrowe ekologiczne uprawy. Opakowania 5kg. 10kg 50kg.