Korzyści

Większa liczba mikroorganizmów

Natlenienie gleby wywiera istotny wpływ na kiełkowanie i rozwój roślin. Większość roślin uprawnych w fazie kiełkowania jest szczególnie wrażliwa na niedostatek tlenu w glebie.

Wpływ  SUPROL na stan natlenienia gleby i rozwoju mikroorganizmów
Obecność tlenu jest podstawowym czynnikiem decydującym o składzie oraz aktywności mikroflory glebowej..

Jednakże przy pokryciu powierzchni gleby wodą, jak zdarza się często podczas bardzo obfitych opadów lub powodzi dyfuzja tlenu do gleby ulega niemalże całkowitemu zahamowaniu, konsekwencją tego jest spowolnienie aktywności mikrobiologicznej.

Na terenach popowodziowych, okresowo zalanych, zbitych, charakteryzujących się tzw. zmęczeniem gleby Suprol poprzez swoje cechy  znacząco  poprawi stosunki powietrzno-wodne a poprzez wnoszenie substancji organicznej radykalnie przyspieszy rekultywację warstwy ornej a w konsekwencji odnowi zdolności plonotwórcze gleby.

Optymalizacja kosztów nawożenia

„SUPROL” obniża koszty nawożenia NPK+S

SUPROL chemicznie:

 • N – azot całkowity ≥4,7%
 • P – Fosfor w przeliczeniu na ,,P₂O₅”  ≥6,5%
 • K – Potas w przeliczeniu na ,,K₂O” ≥0,3%
 • S – około ≥ 0,15%
 • CaO – Wapn ,CaO” ≥ 1,3%
 • MgO – Magnez ≥ 0,7%
 • C/N – stosunek 10
 • pH – pH 6,9%

SUPROL fizycznie:

 • zawartość suchej masy – 93,6%,
 • zawartość substancji organicznej – 65,9%,
 • niehigroskopijny,
 • długotrwałe i równomierne uwalnianie składników pokarmowych (minimum 90 dni),
 • długotrwały rozkład granul nawet do 3 lat (stałe napowietrzanie i gromadzenie wody),
 • duża twardość granul umożliwiająca mechaniczne rozsiewanie,
 • nie zawiera patogenów,
 • optymalna objętość nasypowa,
 • łatwe warunki magazynowania.

Wykonane przez nas badania dowodzą , że gleby mają wystarczającą ilość składników pokarmowych do wzrostu roślin, których nie mogą wykorzystać. Największym problemem jest ich mineralizacja i pobieranie przez rośliny. Zawartość próchnicy  w większości pól  wacha się od 0.8 do 1,5 % (bardzo słaba próchniczo) co ma zasadniczy wpływ na mineralizacje i przyswajalność pokarmu  przez rośliny gdyż właśnie  w tej  warstwie odbywa się życie biologiczne. Poprzez swoje właściwości chemiczno-fizyczne ,,Suprol” zapewnia składniki pokarmowe oraz ułatwia przyswajalność tych pierwiastków przez roślinę. Stosowanie ,,Suprolu” optymalizuje koszty nawożenia z jednoczesną regeneracją życia biologicznego w glebie.

Doskonałe natlenienie

Natlenienie gleby wywiera istotny wpływ na kiełkowanie i rozwój roślin. Większość roślin uprawnych w fazie kiełkowania jest szczególnie wrażliwa na niedostatek tlenu w glebie.

Wpływ  SUPROL na stan natlenienia gleby i rozwoju mikroorganizmów
Obecność tlenu jest podstawowym czynnikiem decydującym o składzie oraz aktywności mikroflory glebowej..

Jednakże przy pokryciu powierzchni gleby wodą, jak zdarza się często podczas bardzo obfitych opadów lub powodzi dyfuzja tlenu do gleby ulega niemalże całkowitemu zahamowaniu, konsekwencją tego jest spowolnienie aktywności mikrobiologicznej.

Na terenach popowodziowych, okresowo zalanych, zbitych, charakteryzujących się tzw. zmęczeniem gleby Suprol poprzez swoje cechy  znacząco  poprawi stosunki powietrzno-wodne a poprzez wnoszenie substancji organicznej radykalnie przyspieszy rekultywację warstwy ornej a w konsekwencji odnowi zdolności plonotwórcze gleby.

Doskonały nośnik pokarmu

SUPROL jest nośnikiem pokarmu dla roślin, ale również tworzy w glebie optymalne warunki do ich wykorzystania.

SUPROL chemicznie:

 • N – azot całkowity ≥4,7%
 • P – Fosfor w przeliczeniu na ,,P₂O₅”  ≥6,5%
 • K – Potas w przeliczeniu na ,,K₂O” ≥0,3%
 • S – około ≥ 0,15%
 • CaO – Wapn ,CaO” ≥ 1,3%
 • MgO – Magnez ≥ 0,7%
 • C/N – stosunek 10
 • pH – pH 6,9%

SUPROL fizycznie:

 • zawartość suchej masy – 93,6%,
 • zawartość substancji organicznej – 65,9%,
 • niehigroskopijny,
 • długotrwałe i równomierne uwalnianie składników pokarmowych (minimum 90 dni),
 • długotrwały rozkład granul nawet do 3 lat (stałe napowietrzanie i gromadzenie wody),
 • duża twardość granul umożliwiająca mechaniczne rozsiewanie,
 • nie zawiera patogenów,
 • optymalna objętość nasypowa,
 • łatwe warunki magazynowania.

W terenach zróżnicowanym ukształtowaniu  nie występuje zjawisko wypłukiwania makroskładników z górnych partii  pola, dzięki  czemu wzrost roślin jest równomierny!

Suprol posiada bogate i uniwersalne właściwości chemiczno-fizyczne. Wzbogacone o niespotykane pierwiastki w jednym produkcie.

Siarka: jeden z najważniejszych elementów  wpływających na rozwój rośliny

Siarka po azocie, fosforze i potasie uważana jest za najważniejszy makroskładnik  niezbędny do właściwego wzrostu i rozwoju roślin. Spośród wszystkich roślin uprawnych rzepak wykazuje największe zapotrzebowanie na siarkę.

Przykład: niedobór siarki w rzepaku powoduje karłowatość roślin, zaburzenia w rozwoju kwiatostanów i niezdolność do wytwarzania nasion. Składnik ten wpływa również na wzrost zawartości tłuszczu w nasionach.